Producten en Resultaten

 

Uiteindelijk is het niet de input, maar de output –het resultaat – die telt. In al mijn werkvormen zoek ik naar impact gekoppeld aan praktische toepasbaarheid. Concreet iets waar je morgen mee kan starten en wat je meteen iets oplevert. Samengevat: Individuen, teams en organisaties succesvoller maken, beter laten functioneren en lekkerder in je vel.

 

Persoonlijke groei en ontwikkeling

‘Ken u zelf’ zei het orakel van Delphi al. In dat opzicht gaan al mijn trainingen en werkvormen over het vergroten van zelfinzicht. Ik geloof dat de sleutel tot verandering van élke situatie altijd bij jezelf ligt. De logische niveaus van Bateson leert ons dat de oplossing van een probleem eenvoudiger is als we een stapje hoger durven gaan. Als je ontevreden bent met je resultaten, of als je andere resultaten wilt, zal je gedrag moeten aanpassen. Maar gedrag wordt bepaald door je capaciteiten en die weer door je (belemmerende) overtuigingen. Wanneer je in staat bent je overtuigingen te kennen en te veranderen, bereik je blijvend andere resultaten.


Voorbeeld? Wanneer je ervan overtuigd bent dat de aarde plat is, kies je voor een andere route, dan wanneer je overtuigd bent dat de aarde rond is. Het vinden en ervaren van overtuigingen die je versterken en die je klein houden betekent dat je een transformatie doormaakt die blijvend is.

 

Samenwerken

Je werkt in of geeft leiding aan een team. Op papier klopt het allemaal, maar de praktijk.... Het loopt stroef, we lijken elkaar tegen te werken en soms leidt dat tot conflicten. Of je werkt met een team en die ándere afdeling van dezelfde organisatie lijkt maar niet te begrijpen wat samenwerken is. Herkenbaar?
Ik kan helpen een betere samenwerking binnen of tussen teams tot stand te krijgen. Door meer inzicht te geven in de onderliggende patronen en elkaar beter te leren begrijpen, krijg je inzicht en greep op praktische verbeteringen. Waarom loopt het niet, hoe gaan we dat veranderen.

 

Omgaan met lastige veranderingen (medewerker)

Hoe ga je om met het verlies van een functie, je rol of je baan? Wat doet het met je en wat kan je verwachten? Wat betekent dit verlies voor mijn omgang met collega’s? Werken op dit thema levert inzicht in de (psychologische) processen op. Geeft het stuur terug in handen en daarmee weer grip.

 

Managen van lastige veranderingen (leidinggevende)

Je medewerkers moeten vertellen dat hun baan, functie of rol onzeker is én toch motivatie en productiviteit hoog houden. Dat is een wezenlijke uitdaging. Zeker als je eigen toekomst als manager ook onzeker is. Inzicht in psychologische processen, terug naar overtuigingen en waarheden, zijn daarbij de kern.

 

Kwaliteit en Klantgerichtheid

Wanneer je praat over klantgerichtheid en kwaliteit heb je ALTIJD de beste medewerkers in je groep. WIJ begrijpen het wel en weten wat er moet gebeuren. Het zijn de mensen die niet aanwezig zijn die veel ruimte voor verbetering hebben.


Doorbraak in denken over klantgerichtheid en kwaliteit, waarin iedereen gemotiveerd naar huis gaat met een eigen actie- of verbeterpunt. Zodat je meetbaar en merkbaar je resultaten verbetert.

 

Meer resultaten en producten

Voor alle bovenstaande ‘producten’ geldt: wat wil jij precies bereiken? Wat moet er anders zijn na deze interventie. De vorm en werkwijze zijn ondergeschikt aan wat je wil bereiken. Voorbeelden van klantvragen zijn: